Buurtwacht in de Bloemenbuurt

Mr GreenIn de afgelopen maanden hebben we het aantal inbraken in de Bloemenbuurt zien stijgen. Enkele weken geleden heeft de buurtcommissie hierover gepraat. Voor dit gesprek hebben we ook de wijkagent uitgenodigd. Dit was een erg goed gesprek. We zijn erg blij dat we als buurtcommissie, als representatie van de buurtbewoners, zo hecht en goed kunnen samenwerken met de politie.

Na dit goede gesprek, zijn we als buurtcommissie de buurt ingegaan om persoonlijk te inventariseren wat er qua veiligheid leeft in de buurt. We hadden met elkaar afgesproken dat we elk incident zouden opschrijven met naam en toenaam van degene die het incident aangaf. De resultaten van deze inventarisatie van het veiligheidsgevoel in de Bloemenbuurt hebben we vervolgens na 2 weken besproken op een nieuwe vergadering van de buurtcommissie. Ook voor deze vergadering was de wijkagent uitgenodigd.

Deze inventarisatie heeft ons laten schrikken. We wisten afzonderlijk wel van een aantal gevallen af. Wat bleek, was het volgende: er is meer criminaliteit dan dat we dachten. We hadden cijfers van het aantal inbraken van de politie ontvangen via de wijkagent. Het aantal inbraken stijgt de laatste maanden hard. Dat was tenslotte de aanleiding voor het gesprek en de inventarisatie.

Het bleek dat het gevoel van veiligheid in de buurt hard daalt. Ook bleek dat er een toenemend aantal intimidaties is, zowel door onbekende personen (we gaan ervan uit dat deze personen dus niet in de buurt wonen) en van hangjongeren. Tevens is er een toename in het aantal incidenten van overlast. Deze wordt met name veroorzaakt door enkele huishoudens in de buurt.

De inventarisatie stelde ons in staat om al deze punten onder elkaar te zetten. We schrokken dus van de hoeveelheid punten die tezamen het veiligheidsgevoel negatief beïnvloeden. De oplossing werd aangereikt door de wijkagent. Hij stelde voor om een buurtwacht op te zetten. Het is het beste wanneer dit centraal wordt georganiseerd door de buurt. De buurtvereniging is hiervoor een erg goede organisator, zo vertelde de wijkagent.

Mr GreenAls buurtcommissie willen we dit graag ondersteunen en stimuleren. Daarom willen we de buurtbewoners informeren dat we een buurtwacht gaan opzetten. We hopen dat hiermee het aantal ongewenste intimiteiten, het aantal inbraken en de overlast zullen verminderen. Daarmee hopen we dus ook dat het gevoel van veiligheid zal toenemen. We willen namelijk met z’n allen in een veilige buurt wonen waar we ons allemaal op ons gemak voelen.

Nu we kennis hebben genomen van het veiligheidsniveau in de Bloemenbuurt, zijn we verplicht om actie te ondernemen. De buurtwacht is één maatregel die we zelf als bewoners kunnen nemen. We worden hierin ondersteund door de politie. De wijkagent gaf aan dat een ander zeer effectief middel bij de buurtbewoners zelf is. Dit middel tegen inbraak en ongewenste intimiteiten is sociale controle. Sociale controle is eigenlijk een oogje op straat houden.

Dit is heel makkelijk. Hou elkaar in de gaten. Zie je wat verdachts? Zoek het uit of bel de buurtwacht. Hoor je wat verdachts bij de buren of in de straat, bel de buurtwacht of ga er zelf op af met een ander. Ga nooit alleen op verdachte situaties af, maar altijd met een medebewoner, buur of buurtbewoner die je kent. Een andere goede maatregel is om de lichten bij de voordeur de gehele nacht aan te houden en de gordijnen open te houden. Zo voelen mensen met verkeerde bedoelingen zich bekeken.

Zorg dus voor elkaar en voor onze buurt. Dit is een simpele maatregel waarmee we de buurt veiliger kunnen maken. Als buurtcommissie zullen we de bewoners op de hoogte houden van de vorderingen in de komende maanden. Zie ook deze pagina.